За нас

Фирма "РОСТАМА" ЕООД е регистрирана на 09.09.1993 година с фирмено дело5394/1993 описано в търговския регистър 1, партида 7, том 34, стр.25 на Варненския окръжен съд № 1347/22.02.2006 година е пререгистрирано в еднолично дружество с ограничена отговорност - "Ростама" ООД, с което име фирмата упражнява дейност на територията на Република България до 22.02.2006 година, след което по искане на Управителя и с решение на Варненския окръжен съд № 1347/ 22.02.2006 година е е пререгистрирано в Еднолично дружество с ограничена отговорност - "Ростама" ЕООД.
Основният предмет на дейност през първите пет години е производство на щори , но насищането на пазара и голямата конкуренция налагат през 1998 година фирмата да започне призводство на бетонови изделия и кухненска мебел.
През 2005 година бе закупена техника за производство на алуминиева и PVC дограма, което е съпътстващо производство на щори.Така вече можехме да предлагаме комплексно обслужване на нашите клиенти – от дограмата , до щорите и комарниците. През всичките години на своята дейност дружеството се налага успешно в бранша в който се развива.
От 8 март 2007 година фирмата е сертифицирана по ISO 9000 : 2001 . на бетонови изделия, предлагане на модулни кухненски мебели. Този Така вече ние можем да предлагаме комплексна услуга на клиента - от изработка на дограма до оборудване с предмет на дейност съществува и до момента, но поради липса на материална база той не се разширява и фирмата прави сравнително малки обороти.
outdoor-blinds-venetian

Полезни съвети

Продукти


Полезна информация относно поддръжка и почистване на вертикални и хоризонтални щори


  • Машинен начин на пране
  • Ръчен начин на пране
  • Съвети за поддръжка на прозорци, изработени от профили REHAU