Туби

Тубите са изработени от полиетилен с висока плътност (HDPE / HDPE) чрез метода на екструдиране. Капацитетът на тубите варира от 5 до 60 литра. Те се използват широко при съхранението и превоза на течности в отрасли: химическата, нефтохимическата, селското стопанство, хранителната, козметичната и фармацевтичната промишлености.
Всички туби са в съответствие с препоръките на ООН (UN) и международните разпоредби на RID, ADR / и IMDG (също в случаите на опасни вещества). Тази оферта се допълва от аксесоари под формата на тапи, отдушници и др.