ПРОЦЕС НА РЕЦИКЛИРАНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ IBC


Процесът на рециклиране изисква внимателен подход към тех-нологичните параметри, а също така и към околната среда. Поради това предприятието ни се стреми да постига високо качество, производителност и безопасност на труда едновременно с висока ефективност на рециклирането, която се изразява в намаляването на количеството на отпадъците, което пък води до ограничаване въздействието върху околната среда.

Приоритетите за опазване на околната среда са следните:
1.Пълно съответствие с правилата и регламентите, наложени на компанията от законовите разпоредби.
2.Предприемане на действия съгласно процедурата Чисто производство.