Приемане на амбалаж


Промишления амбалаж за многократна употреба е създаден за защита на околната среда и ресурсите, както и да се намали консумацията на енергия. Ето защо е толкова важно професионалното сервизно обслужване на този амбалаж.
IBC обслужването - IBC SERVICE включва получаване от Клиента на зацапан, износени и замърсен, но изпразнен амбалаж, подходящ за повторна употреба, както и на този, който е предназначен за рециклиране.

Нашата фирма е специализирано и квалифицирано предприятие, занимаващо се със сервизно обслужване, рециклиране, вторичен оборот, а също така с обезвреждане на промишлен амбалаж за многократна употреба.

Също така в процеса на получаването на амбалажа, нашата фирма се съобразява с всички разпоредби, свързани с опазването на околната среда. Когато ни предавате вашия амбалаж, вие можете да бъдете спокойни за околната среда.

Съгласно идеята за създаването на амбалаж за многократна употреба, по време на многоетапното му измиване и почистване, нашата компания се грижи за най-малко въздействие върху околната среда чрез използване на:
- устройства, които консумират малки количества вода и енергия,
- надлежно отвеждане и очистване на отпадъчните води,
- измиване на амбалажа без използване на химикали.

Данни, необходими за получаването на използван амбалаж:

  • 1. Данни за притежателя на амбалажа
  • 2. Вид на веществото, последно превозвано в съда
  • 3. Адрес, от който ще се получи амбалажа и име на лицето, отговорно за амбалажа
  • 4. Предпочитана дата на получаване
  • 5. Количество на използвания амбалаж

Процедура по получаването:


Получаването на амбалажа се извършва всеки път
след получаване на заявка по телефон, факс или
електронна поща - заявката трябва да
съдържа горе посочената информация.
Транспортирането на амбалажа се извършва за
сметка на IBC SERVICE.
Изкупната цена на амбалажа зависи от
техническото му състояние.