ПОЛИТИКИ ПО КАЧЕСТВО

РОСТАМА се стреми към комплексно обслужване на клиентите си. Ние продаваме нови контейнери IBC, изкупуваме и рециклираме ползвани такива, даваме също контейнери под наем. При по-големи заявки и по желание на клиента – правим доставки директно до получателите.

Нашият девиз е надеждно и професионално обслужване на всеки клиент.
Ние сме гъвкави и можем да отговорим на различните очаквания. Декларираме подобряване на нашата система за управление. Участваме в различни програми - постоянно подобряваме качеството на нашите продукти и модернизираме процеса на рециклирането.

ЦЕЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПОЛИТИКИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО

С цел прилагане на политиката по качеството и изискванията на системата за управление на качеството осигурихме подходящите средства:
  • човешки ресурси – работниците и служителите ни имат опит и специално обучение
  • материални – подходяща база, складове, коли, логистично оборудване
  • документация – по управление на качеството, на персонала, специална
  • методи – за оценка на системата за управление на качеството
  • подходящи системи за мониторинг на целия процес.